• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Ngoại Truyện 6: Mưu Đồ
(Phần 1: Phong Lưu Chân Tiên, Phần 2: Tiêu Dao Lục, Phần cuối: Diệt Nhân) Diệp Thiên đứng ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Phần 1: Phong Lưu Chân Tiên.Phần 2: Tiêu Dao Lục.Phần 3: Diệt Nhân
liên quan Spice Up Your Love Life