• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 66: Trùng hợp
Mạc Thiên Cổ Trường Tồn còn có chỗ không biết, vốn dĩ thành Tịnh Quan chia làm ngoại thành cùng nội thành. Ngoại thành thường là nơi chuyển tiếp, chân chính phân bộ Thất Cực Bát Môn đều nằm tại nội thành.

Lúc này, lân cận Tinh Các dội ra một tiếng thất thanh, kéo theo đại đa số người vọt ra đường lớn, tại không trung đang vẩy xuống máu tươi, hàm lượng cứ ngỡ là mưa máu.

Ngoại thành Tịnh Quan ra đại sự.

Không lâu lắm, khắp các mặt đường xuất hiện quân binh Vương Đình, đang tại tra xét.

Mà bên trong nội thành, trụ sở Vương Đình thành Tịnh Quan không kém khẩn trương.

Tạ Khâm không thể kiềm xuống run rẩy, hắn làm thành chủ là một chuyện, nhưng nếu chuyện này tra không xong, cái mạng của hắn cũng muốn bỏ ra đền.

Tưởng như đem đặt Lục Hạp đặt tại Tinh Các đã vạn vô nhất thất, vậy mà đều không thể tránh. Nếu là người khác âm thầm trộm xuống Lục Hạp cũng thôi, đây là giữa bạch nhật Tinh Các bị phá, mà hắn cũng không có chộp tới người làm.

Các chủ Tinh Các Ngô Quang Hải đồng dạng khiếp sợ, dù Tinh Các nằm tại ngoại thành Tịnh Quan, nhưng cũng là sản nghiệp Vương Đình. Cùng với Giải Trận Lao, Tinh Các đúng là một cái tiền trạm ở ngoại thành, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn bị người đánh lên chủ ý.

Ngô Quang Hải nhìn Tạ Khâm cùng một người áo đen không lộ khuôn mặt, nói:
— QUẢNG CÁO —

"Thành chủ, người kia ta giao thủ qua, nhất định là nữ nhân. Hiện tại nàng trốn ra Khốn Sát Trận tại Tinh Các, nhưng một thân trọng thương, cũng không có mấy chỗ để đi."

Tạ Khâm chưa nói, người áo đen lạnh lẽo lên tiếng:

"Phòng Ngự Trận, Giám Sát Trận, Cảnh Báo Trận tại Tinh Các đều là cấp bốn, muốn vô thanh vô tức ra vào, đây không phải bình thường Trận Sư có thể làm được.

Lần Thám Trạch này, Yêu Khạp đã xuất động Đặng Đình Nguyệt, cộng thêm tin tức nàng mới mua xuống một đầu thiềm thừ, ngươi nói cái này có liên quan hay không?"

Cái này người áo đen là hướng Tạ Khâm truy vấn, có thể người khác đối với thành chủ không có nửa điểm chậm trễ, trong mắt hắn vị trí thành chủ bất quá cũng là cái chức vị, về phần thực lực, mấy cái Tạ Khâm cũng không đủ hắn đánh.

Tạ Khâm sớm đã nhận thức người áo đen lợi hại, cũng không có mấy người biết tù phạm tại Giải Trận Lao là do người áo đen tại Vương Đình thành Tịnh Quan chọn ra, nhưng hắn cản được sao?

Căn bản lai lịch của tên áo đen quá đáng sợ.

Tạ Khâm nói:
— QUẢNG CÁO —

"Ta nghe nói thiềm thừ có thiên phú Hư Thể, không có bất cứ trận pháp nào có thể ràng buộc đến nó, đổi lại nó không thể tu luyện, sức chiến đấu là không có, cho nên Đặng Đình Nguyệt không thể thoát khỏi liên quan.

Nếu Đặng Đình Nguyệt muốn đối lên Vương Đình, để xem Yêu Khạp có bao nhiêu lợi hại."

Yêu Khạp nổi danh thuần chủng được các loại yêu, linh thú, muốn cùng một đầu thiềm thừ dở trò liền không khó.

Ngô Quang Hải tư thế bên dưới, cái nhìn vì vậy càng muốn cẩn thận:

"Lục Hạp đặt tại Tinh Các, cũng chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu nói trùng hợp, trước đó tên Khai Hội nhất mạch lần lượt đi Giải Trận Lao rồi Tinh Các, chỉ sợ là thay Đặng Đình Nguyệt thăm dò ra."

Người này là Giải Trận Lao thông tri cho Tinh Các, nhưng một lão già chỉ có Khai Hội nhất mạch lại muốn học trận pháp, nói chỗ nào đều không thông.

Bọn hắn muốn đánh tới Sơ Linh Thú Bản cầm Đặng Đình Nguyệt, người kia đồng dạng cũng phải bắt tới.

Tên áo đen nói:
— QUẢNG CÁO —

"Việc mất Lục Hạp ta sẽ chịu trách nhiệm trước Vương Đình Vương. Lục Hạp không phải Yêu Khạp có thể mở, tạm đặt trên người Đặng Đình Nguyệt cũng không sao. Còn không tới nửa tháng sau Đặng Đình Nguyệt cũng đi Thám Trạch, đến lúc đó đem nàng xem pháo hôi, để mấy nhà trong Thất Cực Bát Môn vây công là được.

Về phần tên Khai Hội nhất mạch kia, chỉ sợ đã bị Đặng Đình Nguyệt giết người diệt khẩu."

Thám Trạch chưa tới, Lục Hạp đặt tại người nào cũng bấy nhiêu chuyện, quan trọng là Thám Trạch kết thúc, Vương Đình lần nữa đoạt về cái gì.

Đối với tên Khai Hội nhất mạch, Tạ Khâm cùng Ngô Quang Hải không biết, hắn lại biết rõ người này không phải thay Đặng Đình Nguyệt thăm dò Lục Hạp, chính như đầu thiềm thừ cũng là trùng hợp bán tới Sơ Linh Thú Bản mà thôi.

Về phần đem một đầu thiềm thừ bức ra Hư Thể, Yêu Khạp cũng không có bản lĩnh lớn như vậy. Đặng Đình Nguyệt có thể lặng im tiến nhập trận pháp cấp bốn, hẳn là còn có người khác trợ giúp.

Sự tình tưởng như trùng hợp, hắn lại xem đây mới là lợi hại. Một tên Khai Hội nhất mạch vô duyên vô cớ cuốn vào một vật như Lục Hạp, cái này chính là chuyện xưa nay chưa từng có.

Sở dĩ hắn không có thông tri Tạ Khâm chuyện này, đây là chính hắn có toan tính khác.

liên quan Spice Up Your Love Life