• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 640: Tiên Đế vẫn lạc.
Dòng Cát Thời Gian hiện, các Tiên Đế chăm chú, trong khoảnh khắc buông lỏng cảnh giác. Giáo chủ ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

Mọi người an tâm đọc, đảm bảo hoàn thành, không bao giờ ngừng giữa chừng.
liên quan Spice Up Your Love Life