• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 134: Lời Mời.
Chương 134: Lời Mời. "Vậy ở Vân Hồng Đảo chỉ có một mình Hoàng Vân Bộ Lạc đó ...

— Chương Bị Khoá —

Mở khóa chương để ủng hộ tác giả viết truyện

liên quan Spice Up Your Love Life